Huis Egmont

Nakomelingen van Willem van Egmont [ca. 1230-1302]

egmont2

Het Geslacht van Egmont behoorde destijds tot de kleine groep belangrijke pré-feodale hoge adel in Holland. De telgen van dit Geslacht stonden doorgaans op goede voet met de Graven van Holland en drongen door tot de meest aanzienlijke functies in het Landsbestuur. Vanaf 1486 mochten zij zich Graaf van Egmont noemen.Bron: Afbeeldinge ende Levens beschryvinge van de Heeren en Graven van Egmondt, Samengesteld door Wim Schmelzer † 2017

Inleiding